Διευθ.: Α. Παναγούλη 28

            (Πρώην Χαλανδρίου)

 

Τηλ.: 210-27.74.151 - 210 27.94.276

 

Fax.: 210-27.74.151

 

email.: info@parts-ford.gr